Kotiintoimituksena tehtävän autokaupan palautusehdot

L

Etämyynnillä tarkoitetaan kaupankäyntiä, jossa ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä. Etämyynnin ehdot eivät täyty, jos ostaja on tutustunut ajoneuvoon tai tavaraan myyjäliikkeessä.

 

Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa ajoneuvon tai tavaran ominaisuudet ja toimivuus samaan tapaan kuin liikkeessä tehtävässä autokaupassa. Asiakkaan on pidettävä vastaanottamansa ajoneuvo tai tavara olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä. Asiakas on vastuussa vain sellaisesta ajoneuvon tai tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin ajoneuvon tai tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Asiakkaan peruuttamisoikeus koskee yksityiskäyttöön hankittua, ajoneuvoa tai tavaraa. Peruuttamisoikeus ei koske ammatti- tai kilpailukäytössä ollutta tai jälleenmyyntitarkoitukseen hankittua ajoneuvoa tai tavaraa.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa etäkauppana (kotiintoimituksena) tehty autokauppa 14 vuorokauden kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 vuorokauden kuluttua siitä, kun ajoneuvo on vastaanotettu. Mikäli peruuttamisajan viimeinen päivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä voi peruuttamisilmoituksen tehdä seuraavana arkipäivänä sen jälkeen.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on autokaupan yhteydessä saatua peruuttamislomaketta käyttäen ilmoitettava asiasta kirjallisesti ajoneuvon myyjälle päätöksestään peruuttaa kauppa yksiselitteisellä tavalla (postitse tai sähköpostilla)

Ilmoitus peruuttamisoikeuden käyttämisestä tulee tehdä osoitteeseen:

Autoa Oy
Kaltimontie 5, 80100 Joensuu
0400 407 397
joni.ahonen@autoa.fi

Peruuttamisen vaikutukset

Kotiintoimituksesta perittävä kulukorvaus on kiinteä ja koskee toimituksesta aiheutuvia erillisiä kuluja. Sitä ei palauteta asiakkaalle varsinaisen autokaupan purkautuessa, sillä auton ostajan oikeus kaupan purkamiseen katsotaan liittyvän pääsääntöisesti vain autoa koskeviin virheisiin, ei sen toimitukseen.

Jos asiakas peruuttaa autokaupan, palautamme asiakkaalle kaikki maksusuoritukset, lukuun ottamatta toimitus- ja palautuskustannuksia (ml. kilometrikorvaus), rahoituskustannuksia ja kustannuksia arvon alenemasta, jotka ovat seurausta muusta kuin ajoneuvon tai tavaran ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä, jossa ajomäärä ylittää yleisesti hyväksytyn koeajon pituuden 100 kilometriä.  

Asiakkaan peruuttaessa autokaupan asiakas vastaa auton palautuskustannuksista sekä kilometrikorvauksista, jos auto toimitetaan ajamalla takaisin. Perittävä kilometrikorvaus on 0.50 eur/km ja se lasketaan alkaen asiakkaan toimitusosoitteesta ja päättyen myyjäliikkeen osoitteeseen nopeinta käytettävissä olevaa julkista tietä pitkin.

Jos uusi ajoneuvo tai tavara on otettu käyttöön, on ostajalla velvollisuus korvata peruuttamistilanteessa ajoneuvon tai tavaran arvonalennus.

Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota asiakas on käyttänyt alkuperäisessä autokaupassa, ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu. Maksusuorituksen palauttamisesta ei aiheudu asiakkaalle kustannuksia. Pidätämme oikeuden maksujen palautuksesta, kunnes ajoneuvo on palautunut takaisin liikkeeseen ja ajoneuvo sekä sen kauppaan mahdollisesti sisältyneiden lisävarusteiden kunto on toimestamme todettu luovutushetken kuntoa vastaavaksi.

Asiakkaan on lähetettävä tai toimitettava ajoneuvo takaisin ja luovutettava se takaisin myyjäliikkeeseen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 vuorokauden kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, kun ajoneuvo on palautettu myyjäliikkeeseen ennen kyseisen 14 vuorokauden määräajan päättymistä.

Phone
0400407397 SOITA TAI LÄHETÄ WHATSAPP